Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Kammarrätten i Sundsvall skickar tillbaka ett ärende om utlämnande resultat av urvalstester till Trafikverket för en ny prövning. Myndigheten måste enligt rätten pröva om den som överklagat har rätt att få ut en handling som part i ett ärende.

Läs mer =>

Reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadsomkostnader ska moderniseras. Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att ta fram förslag till hur regelverket kan anpassas till ett flexibelt arbetsliv.

Läs mer =>

CSN står fast vid sin begäran om utökat anslag för att anställa handläggare till omställningsstudiestödet. Med nuvarande resurser och stödets komplexa regelverk måste större delen av de pengar som skulle betalats ut återlämnas. ”Därför ser vi regelförenkling och att anställa fler handläggare som den stora hävstången i att ge kunderna snabbare svar”, framhåller CSNs generaldirektör…

Läs mer =>

Regeringen har fattat beslut om löneökningar för myndighetschefer och vissa andra högre chefer inom staten. Löneökningarna för gruppen som helhet uppgår till 1,8 procent.

Läs mer =>

Polisen och Skatteverket är de myndigheter som godkänner flest delpensioner, visar statistiken för 2022. Förra året beviljades totalt 955 statligt anställda delpension, vilket är det näst lägsta antalet sedan systemet infördes. När de statliga arbetsgivarna nu ska göra större avsättningar till tjänstepensionen för alla kommer möjligheten till delpension att försvinna helt för personer födda 1966…

Läs mer =>

För få handläggare och krångliga regler gör att Centrala studiestödsnämnden, CSN, kommer att tvingas betala tillbaka stora delar av årets omställningsstudiestöd. ”Därför ser vi regelförenkling och att anställa fler handläggare som den stora hävstången i att ge kunderna snabbare svar”, säger myndighetens generaldirektör Christina Forsberg.

Läs mer =>

Regeringen har fattat beslut om löneökningar för myndighetschefer och överdirektörer inom staten. Löneökningarna i sin helhet uppgår till 1,8 procent.

Läs mer =>

Det saknas tydliga regler för hur a-kassorna ska agera när det gäller säkerhet och beredskap. Beredskapen behöver bli robustare. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetskassorna, IAF, efter en granskning.

Läs mer =>

Trots att nya häktesplatser öppnar i snabb takt är det trångt på häktena i hela landet, konstaterar Kriminalvården i ett pressmeddelande. Antalet häktade har ökat från 2 250 i april 2022 till över 2 600 vid samma tid i år. ”Det vi ser är att behovet av häktesplatser ökar rejält, på grund att personer blir…

Läs mer =>

Det saknas tydliga regler för hur a-kassorna ska agera när det gäller säkerhet och beredskap. Beredskapen behöver bli robustare. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetskassorna, IAF, efter en granskning.

Läs mer =>