Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Efter många års diskussioner har nu ST och Regeringskansliet kommit överens om att lokalanställd ambassadpersonal ska ges möjlighet att arbeta fackligt.

Läs mer =>

Det kan vara både ändamålsenligt och effektivt att ta miljöhänsyn i offentlig upphandling, visar en forskningsrapport som publiceras av Konkurrensverket. Upphandling kan enligt forskarna vara ett miljöpolitiskt styrmedel.

Läs mer =>

Den totala sjukfrånvaron i staten var 3,6 procent 2021 – en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med året innan. Sjukfrånvaron bland kvinnor minskade till den lägsta nivån på fem år, enligt en rapport från Arbetsgivarverket.

Läs mer =>

Sida behöver bli bättre på att redovisa viktiga prioriteringar i sin verksamhet, anser Riksrevisionen efter en granskning. Samtidigt behöver regeringens styrning bli tydligare och mer fokuserad.

Läs mer =>

Den skriftliga handling om skiljande från provanställning som en provanställd mottog uppfyller lagens krav, enligt Arbetsdomstolen, som därmed går på Polismyndighetens linje. ST hävdade motsatsen och menade att mannen fortfarande var anställd med rätt till lön.

Läs mer =>

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att viktiga uppgifter saknats i två av myndighetens beslut. I ett fall saknades en tydlig motivering, i båda fallen namnet på beslutsfattaren.

Läs mer =>

Arbetsförmedlingen har träffat en överenskommelse med arbetsgivarorganisationen Fremia, för att stärka samverkan mellan myndigheten och idéburna aktörer i arbetet mot långtidsarbetslöshet.

Läs mer =>

När en man som 2018 sökte jobb på Lantmäteriet inte kallades till intervju, och därmed heller inte anställdes, överklagade han tjänstetillsättningen. Statens överklagandenämnd beslutade att anställningsprocessen skulle göras om, men först efter 1,5 år kallades mannen till intervju. Lantmäteriet kritiseras nu av JO.

Läs mer =>

Den som planerar att gifta sig i sommar gör klokt i att ansöka om hindersprövning så snart datumet är bestämt. Redan nu märker Skatteverket av en kraftig ökning av antalet hindersprövningar och väntetiderna växer.

Läs mer =>

En kvinnlig anställd på Skatteverket avskedas på grund av grav misskötsamhet. Enligt myndighetens personalansvarsnämnd har hon både arbetsvägrat och nonchalerat krav gällande arbetstider och läkarintyg vid sjukdom.

Läs mer =>