Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Statens samlade insatser för att motverka grov brottslighet bland barn är inte tillräckligt effektiva, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Problemen beror enligt rapporten delvis på otydlig nationell styrning.

Läs mer =>

En anställd vid Kriminalvårdens transportenhet greps på jobbet av polis i tisdags morse, skriver Sydsvenskan. ”Man blir påverkad när ens kollega blir hämtad av polis”, säger mannens chef Anders Christensson till tidningen.

Läs mer =>

Kriminalvården har invigt två nya bostadsbyggnader med celler för intagna på anstalten Kumla. Antalet platser på anstalten ökas därmed med 128 platser till totalt 721 platser.

Läs mer =>

Upplevelser av stress ökar i hela Norden. Varannan person tycker att deras arbetsförmåga påverkas negativt av stress, enligt en undersökning från försäkringsbolaget If.

Läs mer =>

Det råder en tystnadskultur och hierarkisk styrning inom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som går ut över både arbetsmiljön och verksamhetens kvalitet, visar en rapport som ett externt bolag gjort. ”Det här är saker vi påtalat i flera år, men inte fått gehör för”, säger Sara Gunnar, ordförande för ST inom myndigheten.

Läs mer =>

Statens servicecenter redovisar stor kundnöjdhet efter en nyligen genomförd kundundersökning. Nöjd-kund-index, NKI, ligger på 93 på en skala 0 till 100.

Läs mer =>

Statens förebyggande arbete mot penningtvätt är ineffektivt, anser Riksrevisionen efter en granskning. ”Det är viktigt att systemet för penningtvättstillsyn samordnas och utvecklas”, understryker riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner i ett pressmeddelande.

Läs mer =>

Kriminalvården har invigt en ny byggnad vid Skogomeanstalten i Göteborg. Den nya byggnaden ger plats för ytterligare 72 intagna med dubbelbeläggning fördelade på fyra avdelningar.

Läs mer =>

Regeringen ändrar Statens institutionsstyrelses instruktion för att tydliggöra kraven på resultat vad gäller anpassad platstillgång, trygghet, säkerhet och kontroll. "De ändringar som görs bidrar till större tydlighet och bättre förutsättningar för att regeringens styrning ska få genomslag”, understryker socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, M, i ett pressmeddelande.

Läs mer =>

Skogsstyrelsen har fattat beslut om att antalet anställda vid myndigheten ska minska. Orsaken är att det saknas 30–35 miljoner kronor i budgeten för 2025. ”Jag har inget annat val”, kommenterar myndighetens generaldirektör Herman Sundqvist nedskärningarna.

Läs mer =>