Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Göteborgs universitet sade nyligen upp en professor på grund av arbetsbrist. Men ST anser att universitetet inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Förbundet vill därför att uppsägningen ogiltigförklaras och stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen.

Läs mer =>

Riksrevisionen inleder en granskning av polisens hantering av mängdbrott. Enligt Riksrevisionen utgör mängdbrotten fyra av fem av alla anmälda brott, och trots ökade resurser ökar inte uppklarandet.

Läs mer =>

Möjligheten att jobba på distans har blivit en viktig fråga för arbetssökande när myndigheterna rekryterar, visar en rundringning som Publikt gjort till några stora myndigheter. Frågan om distansarbete ställs vid nästan alla intervjuer, berättar Camilla Hallberg, chef vid enheten för kompetensförsörjning på Skatteverket.

Läs mer =>

Möjligheten att jobba på distans har blivit en viktig faktor för de arbetssökande när myndigheterna nyrekryterar, visar en rundringning som Publikt gjort till några större myndigheter. Frågan om distansarbete finns med vid nästan alla intervjuer, berättar Camilla Hallberg, chef vid enheten för kompetensförsörjning på Skatteverket.

Läs mer =>

Justitiekanslern, JK, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen i ett anställningsärende. Myndigheten har enligt JK satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel genom att inte följa ett beslut från Statens överklagandenämnd.

Läs mer =>

På initiativ av EU-kommissionen har det tagits fram en ny europeisk standard för offentlig upphandling. Syftet är att samordna kvaliteten i medlemsländernas offentliga upphandlingsrutiner.

Läs mer =>

En högt uppsatt chef inom Polisen anmäls till Statens ansvarsnämnd för att ha använt sin makes tjänstedator och inlogg under ett digitalt möte. Även maken arbetar inom Polisen.

Läs mer =>

Utvecklingen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur går framåt, konstaterar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, i en ny rapport. Flera delprojekt har nått fram till leveransstadiet.

Läs mer =>

Kammarrätten i Stockholm upphäver Statens institutionsstyrelses, SiS, beslut att neka en journalist att ta del av uppgifter om en SiS-anställds in- och utpasseringar på jobbet. Enligt domstolen riskerar inte ett utlämnande att leda till någon skada för den anställde.

Läs mer =>

I en myndighetsgemensam kontrollinsats mot arbetslivskriminalitet i Idreområdet påträffades åtta personer som arbetade utan giltigt arbetstillstånd, tre rattfyllerister och en person som misstänks för grov vårdslöshet i trafik samt våld mot tjänsteman.

Läs mer =>