Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Statens institutionsstyrelse, SiS, polisanmäler inte alla misshandelsfall på sina boenden, visar en granskning som Ekot gjort. Enligt myndigheten är det sekretessen som hindrar polisanmälningar.

Läs mer =>

Tesla får inte tillgång till sina registreringsskyltar eller andra försändelser under tiden som målet med Postnord pågår. I nästa steg kommer tingsrätten att besluta om ST och Seko får gå in som part i målet.

Läs mer =>

Regeringen har gett tillstånd till Polismyndighetens planer att gå in i ett 15-årigt hyresavtal för ett nytt polishus i Borlänge. Preliminärt ska det nya polishuset stå klart sommaren 2026.

Läs mer =>

Postnords vd Mathias Krümmel lämnar Postnord Sverige och koncernledningen. Ylva Ekborn, som i dag är chef för Postnord Accelerate samt vd och koncernchef för Postnord Strålfors tar över som tillförordnad vd.

Läs mer =>

Polismyndigheten ska lämna ut information om registratorerna inom region Mitt till den person som begärt ut dem, slår Kammarrätten i Stockholm fast i ett beslut.

Läs mer =>

Personalansvarsnämnden på Skatteverket har beslutat att avskeda och åtalsanmäla en manlig tjänsteman. Han anklagas både för jäv och för dataslagningar på sig själv, en tidigare affärskollega och tre bolag som han har kopplingar till.

Läs mer =>

Göta hovrätt har beslutat att inhibera, det vill säga avbryta verkställan, av den dom från tingsrätten som ålade Transportstyrelsen att lämna ut registreringsskyltar till Tesla. Detta sedan Transportstyrelsen överklagat domen.

Läs mer =>

Riksbanken missade att kalla Jesper Fagerberg till tester när han sökte en tjänst som internrevisor på Riksbanken. Han överklagade senare anställningsbeslutet och fick rätt, men är besviken på hur Riksbanken hanterade processen.

Läs mer =>

Nyheten om att tjänstemän på Regeringskansliet som arbetar för att genomföra Tidöavtalet ska premieras lönemässigt får oppositionen att reagera. De vill nu att konstitutionsutskottet granskar statsminister Ulf Kristersson och styrningen av Regeringskansliet.

Läs mer =>

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ny lagstiftning som ger polisen rätt att utfärda vistelseförbud för enskilda personer. Enligt förslaget ska vistelseförbud kunna ges den som kan befaras främja ett kriminellt nätverks brottsliga verksamhet.

Läs mer =>