Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Regeringen vill minska utsattheten för offentliganställda och uppdrar därför åt en utredning att föreslå hur förolämpning mot tjänsteman kan bli straffbart.

Läs mer =>

Lättnaderna i sjukreglerna för långtidssjuka har medfört att fler får sjukpenning efter sjukdag 180, enligt en uppföljning från Försäkringskassan. Det är framför allt kvinnor som fått förlängd sjukpenning.

Läs mer =>

Förslaget om att återinföra ungdomsfängelser får kritik från ST på både Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse. ”Det här skulle inte vara bra vare sig för samhället eller individerna”, säger Joachim Danielsson från ST inom Kriminalvården.

Läs mer =>

Arbetsgivarverket redovisar en positiv utveckling när det gäller arbetsmiljö för statligt anställda under pandemin. Enligt en ny rapport om arbetsmiljön har distansarbete ökat nöjdhetsgraden.

Läs mer =>

Bristyrken inom sjukvården och polisen är de vanligaste utbildningarna bland dem som hittills fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Det framgår av statistik som nu redovisas av CSN.

Läs mer =>

Statens institutionsstyrelse, SiS, har inlett en ombyggnation av anläggningen Fortunagården i Värnamo. Bygget ska enligt ett pressmeddelande skapa 12 nya platser för missbrukare och ge 20-30 nya jobb.

Läs mer =>

En av sju svenskar arbetar hemifrån för att minska sina pendlingskostnader, enligt en undersökning från företaget Randstad. Samtidigt svarar en av tio att de undviker hemarbete för att minska sina elkostnader.

Läs mer =>

Domstolsverket gjorde sig skyldigt till en otillåten direktupphandling när myndigheten inte konkurrensutsatte samtliga delar i upphandlingen av den nya domstolsbyggnaden i Jönköping 2019. Det slår förvaltningsrätten i Stockholm fast i ett beslut.

Läs mer =>

Regeringen vill utreda en skyldighet för privatpersoner och företag att ta emot digital post och en skyldighet för offentlig sektor att skicka digital post. Postfinansieringsutredningen får därför ett tilläggsdirektiv att se över införandet av en sådan skyldighet.

Läs mer =>

Statskontoret har tagit fram ett förslag till indikatorer på hur väl statsförvaltningen fungerar. I rapporten till regeringen föreslås 13 olika mätpunkter som kan visa status på hur väl det förvaltningspolitiska målet uppfylls.

Läs mer =>