Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Företagarnas ordförande Fabian Bengtsson ser att unga företagare är betydligt mer framåtlutade än tidigare generationer.

Läs mer =>

Det började redan 1964 när Maria Paulssons pappa och farbror startade företaget. De tog sedan över arrendet på Grand Hotel år 1981 och från 90-talet drev hennes föräldrar bolage…

Läs mer =>

Centerpartiets nya partiledare Muharrem Demirok var gäst när företrädare för branschförbunden anslutna till Företagarna träffades i Stockholm.

Läs mer =>

Nästa år fyller Småföretagsbarometern 40 år. Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen levererar värdefulla insikter. Snart släpps år…

Läs mer =>

Företagarna välkomnar satsningar på digitalisering inom skolväsendet, men har ett antal farhågor och synpunkter på förslaget.

Läs mer =>

Regeringens fokus på högkvalificerad arbetskraftsinvandring och koppling till lönenivå riskerar leda till att företag i flera branscher får ännu svårare att hitta personer att a…

Läs mer =>

Ta din konsumentmakt på allvar och bidra till att göra företagsklimatet bättre där du bor.

Läs mer =>

Småföretagen återhämtade sig snabbt efter pandemin, men står nu inför nya utmaningar som höjda kostnader, snabbt stigande räntor och minskad efterfrågan.

Läs mer =>

När fackliga organisationer använder oproportionerliga stridsåtgärder mot företag för att tvinga dem att sluta kollektivavtal urholkas avtalsfriheten, skriver Företagarnas arbet…

Läs mer =>