Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Dagens datacenter måste vara bra på att spara energi, på att ta lite plats och på automatisering. Kravet på effektivitet gäller också personalen. De anställda måste snabbt kunna genomföra förändringar av hårdvara, mjukvara och arkitektur. Därmed uppstår nya roller i administration, ledning och planering. Vi listar nio nya yrkesroller i datacenter och kompetensen rollerna kräver.

Läs mer =>

Säger att ett extra arbete kan vara tillåtet om det diskuteras, men aldrig om det är för en konkurrent.

Läs mer =>

Revolut varnar sina kunder för att nätfiskeattacker nu är att vänta.

Läs mer =>

Röstkanalens utformning påverkar hur våra röster låter.

Läs mer =>

Kantdatorsystemen har redan gett oss helt nya sätt att hantera, behandla och leverera data. Och nu börjar driften av dem att bli så automatiserad som man kan begära.

Läs mer =>

Varje molnplattform skiljer sig åt vad gäller de säkerhetsverktyg och säkerhetsfunktioner de erbjuder som skydd för kundernas tillgångar i molnet. I denna artikel jämför vi dessa verktyg och funktioner för de tre stora molnplattformarna.

Läs mer =>