Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Dagens datacenter måste vara bra på att spara energi, på att ta lite plats och på automatisering. Kravet på effektivitet gäller också personalen. De anställda måste snabbt kunna genomföra förändringar av hårdvara, mjukvara och arkitektur. Därmed uppstår nya roller i administration, ledning och planering. Vi listar nio nya yrkesroller i datacenter och kompetensen rollerna kräver.

Läs mer =>

Den tillträdande regeringen måste rusta upp Sveriges digitala försvarsförmåga. Ansvarsfördelningen mellan myndigheter måste bli tydligare, och samarbetet mellan myndigheterna och operatörerna som tillhandahåller digital infrastruktur måste fördjupas, skriver Tres Sverige-vd Haval van Drumpt.

Läs mer =>

Kantdatorsystemen har redan gett oss helt nya sätt att hantera, behandla och leverera data. Och nu börjar driften av dem att bli så automatiserad som man kan begära.

Läs mer =>

Flerfaktorsautentisering har under de senaste åren setts som ett näst intill vattentätt skydd mot cyberhot. Men nu varnar säkerhetsexperten Emanuel Lipschütz för att kriminella har börjat använda en ny taktik för att ta sig förbi skyddet och in i nätverken.

Läs mer =>

IP-adresser till Cloudflare-servrar blockerades trots att de också används för sajter som inte brutit mot upphovsrätten.

Läs mer =>

Det är ethernetprotokollet som knyter samma lokala nätverk, långdistansnätverk, internet, molntjänster, sakernas internet, annan utrustning och wi-fi till ett enda skarvlöst och globalt kommunikationsnätverk.

Läs mer =>

Det är ethernetprotokollet som knyter samma lokala nätverk, långdistansnätverk, internet, molntjänster, sakernas internet, annan utrustning och wi-fi till ett enda skarvlöst och globalt kommunikationsnätverk.

Läs mer =>