Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Svinpestrestriktionerna innebär i praktiken näringsförbud för många företagare. Trots det riskerar många av dem att bli utan ersättning från Jordbruksverket.

Läs mer =>

Regeringen har beslutat att fasa ut den statliga ersättningen till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader. För Västmanlands läns arbetsgivare innebär det att sjuklönekostnadern…

Läs mer =>