Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Momsreglerna är ett område som oerhört många företagare anger som orsak till osäkerhet. Enligt en undersökning är det den i särklass vanligaste orsaken till att företagens utvec…

Läs mer =>

Sverige har potential att bli en drömfabrik för entreprenörer, men då måste den politiska kraften riktas mot att ta småföretagen genom lågkonjunkturen, skriver Pernilla Norlin.

Läs mer =>

Personal som är hemma med sjuka barn kan bli en kostsam saga för arbetsgivare i Dalarna.

Läs mer =>

Företagarna välkomnar att regeringen ger nya, förbättrade direktiv till den utredning som ser över 3:12-reglerna.

Läs mer =>

Företagarna är kritiska till förordningen, hur den togs fram och hur den föreslagna skatten kommer att påverka elförsörjningen, men det sätt som regeringen föreslår att tillämpa…

Läs mer =>

Företagarnas nya undersökning Småföretagen och konjunkturläget tar tempen på farhågor och förväntningar under 2023 och indikerar att lönerevisionen blir en utmaning för många.

Läs mer =>

Svenska kraftnät har nu presenterat en justerad modell för att kunna återbetala flaskhalsavgifter till företag som lider av de höga elpriserna, men pengarna lär dröja.

Läs mer =>

Med många gånger skral kassa i utgångsläget samt skenande kostnader och vikande efterfrågan är det inte konstigt att vi ser fler konkurser.

Läs mer =>

Företagarnas näringspolitiska expert Jennie Albinsson berättar hur reduktionsplikten kan förändra…

Läs mer =>