Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Företagarna välkomnar överlag förslaget om att reseavdraget bibehålls. När förslaget om skattereduktion framfördes såg vi stora brister med det, både i utformning och ändamålsen…

Läs mer =>

Företagarna välkomnar delar av utredningen om att ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats.

Läs mer =>

För att företag och företagare ska kunna verka i hela landet med bibehållen konkurrenskraft är det helt avgörande med en grundläggande fungerande infrastruktur i form av interne…

Läs mer =>