Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

EU-kommissionen har skickat ett förslag på remiss om förordning om förpackningar och förpackningsavfall.

Läs mer =>

Företagarna understryker vikten av att det offentliga verkar för att kostnaderna för de ökade kraven hålls nere och att de detaljerade kraven konsekvensanalyseras, för att inte …

Läs mer =>

Företagarna är kritiska till förordningen, hur den togs fram och hur den föreslagna skatten kommer att påverka elförsörjningen, men det sätt som regeringen föreslår att tillämpa…

Läs mer =>

Företagarna ansluter sig till det yttrande som lämnats av Näringslivets Regelnämnd NNR.

Läs mer =>

Företagarna anser att det är slöseri med statens medel att gång på gång utreda samma sak utan att för den skull föreslå ändringar som verkligen skulle göra nytta.

Läs mer =>

Företagarna ställer sig kritiska till delar i förslagen som föreslås i rapporten.

Läs mer =>

Företagarna välkomnar initiativet, men avstyrker flera av förslagen.

Läs mer =>

Företagarna avstyrker förslaget, då det försämrar marginalerna för berörda mikroföretag.

Läs mer =>