Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Företagarna avstyrker utredningens förslag om att införa kunskapsprov i svenska språket och kunskap om svenska samhället som krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd.

Läs mer =>

Företagarna tillstyrker förslaget givet att det är nödvändigt att Sverige anpassar nationell lagstiftning efter EU:s beslut om ett förändrat Eurovinjettdirektiv, men anser att d…

Läs mer =>

Företagarna ser positivt på incitament som stärker förutsättningarna för fossilfri och förnybar energi samt välkommet att den kompensation som föreslås till närliggande fastighe…

Läs mer =>

Att trygga elförsörjningen och få ner kostnaderna på lång sikt görs inte bäst genom statliga subventioner, utan genom att ge rätt politiska förutsättningar.

Läs mer =>

Företagarnas anser att nivåerna i reduktionsplikten behöver sättas ned, både för klimatet och konkurrenskraften.

Läs mer =>