Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Det är dags att Länsstyrelsen går i täten för en grönare framtid. I stället för att ställa sig i vägen för de företagare som står redo att investera i den.

Läs mer =>

Mose Freyer har en solcellsanläggning på jordbruksmark, och ville bygga ut på marken intill. Men fick nej från Länsstyrelsen.

Läs mer =>

Pernilla Norlin efterlyser övergripande och långsiktiga satsningar som säkerställer att företagen kan fortsätta skapa jobb, tillväxt och välfärd.

Läs mer =>

Svinpestrestriktionerna innebär i praktiken näringsförbud för många företagare. Trots det riskerar många av dem att bli utan ersättning från Jordbruksverket.

Läs mer =>

Sverige mysjoggar vidare i digitaliseringen och avståndet till länderna i täten växer. Därför behövs ett automatiseringsmål, skriver Erik Östman, Företagarnas expert inom regelf…

Läs mer =>

Företagarnas uppfattning är att det finns stora risker för svensk ekonomi och konkurrenskraft om processen för att göra utländska investeringar blir för komplicerad.

Läs mer =>

Om drygt ett år börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter att gälla. Redan nu går det att ta del av dem och förbereda sig inför att de träder i kraft 1 januari 2025.

Läs mer =>

Digitaliseringspolitiken behöver fokusera på möjligheterna inom automatisering, skriver Företagarna i Dagens Samhälle.

Läs mer =>

Den 1 oktober inleddes övergångsperioden för inrapportering av utsläpp i importerade CBAM-varor. Men vad är det och vilka omfattas av kravet?

Läs mer =>