Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Genom att ändra i bosättningslagen skulle kommuner som vill och har kapacitet att ta emot fler nyanlända kunna avlasta kommuner som inte ser samma möjligheter.

Läs mer =>