Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling, hade tagit sig till Helsingborg där han talade inför en nästintill fullsatt konserthall på årets sista Helsingbor…

Läs mer =>

Ju lättare det blir att kunna förutse kommande avtalsperiods fluktuationer, desto bättre kommer anbuden att bli.

Läs mer =>

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina inför EU nu sanktioner som påverkar den offentliga affären.

Läs mer =>

Under torsdagen hölls Ekonomi-och företagsmässan i Kista. Företagarnas expert på konkurrens-och upphandling och Företagarnas vd var på plats för att dela med sig av sin klokskap…

Läs mer =>

Hur påverkas den offentliga affären påverkas av vår omvärld och hur kan vi tillsammans bidra till en trygg försörjning av varor, tjänster och byggentreprenader till våra medborg…

Läs mer =>

Lagändringar och praxis som ska förbättra den offentliga upphandlingen riskerar att krångla till det för de små företagen.

Läs mer =>

Företagare intill Drottningtorget i Malmö har ledsnat på att förbises och vill få kommunens politiker att inkludera deras del av staden. Handlingar väger tyngre än ord tänkte de…

Läs mer =>

I tisdags anordnade Kungälvs kommun en anbudsskola och ett 30-tal företagare – en del medlemmar i Företagarna – närvarade för att lära sig mer om upphandlingsprocessen. Kommunen…

Läs mer =>

Företagarna Stockholms stad har frågat ut Stockholms lokalpolitiker inför helgens val. Utfrågningarna resulterade i samsyn i många frågor och gott hopp om en fortsatt bra dialog…

Läs mer =>

Företagarna Västerås tog pulsen på sina lokala politiker under en debatt med pajkastningsförbud. Ett 30-tal nyfikna företagare samlades för att ta del av politikernas ståndpunkt…

Läs mer =>