Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Det finns ingen lokal statistik för hur många stora respektive små företag som har vunnit anbud i Ängelholms kommun. Av de drygt 15 personer som hade samlats när Företagarna Äng…

Läs mer =>

Vad som skulle vara ett halvtimmes långt föredrag blev ett diskussionsforum mellan företagare och näringsliv som varade under tre gånger så lång tid som planerat.

Läs mer =>

Den offentliga upphandlingen blir alltmer ett politiskt styrmedel för att lösa samhällsproblem vilket skapar problem, skriver Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig …

Läs mer =>

Det sker upphandlingar för 800 miljarder kronor varje år. Kommunerna är de största inköparna, de står för sju av tio upphandlingar. Företagarnas expert letade sig ner till Skåne…

Läs mer =>

Malmö stad spenderar elva miljoner kronor på upphandling per år. Kommunen är ett av de goda exemplen som tas upp när en småföretagarvänlig upphandlingspolicy diskuteras.

Läs mer =>

Offentlig sektor annonserar ut omkring 20 000 upphandlingar per år inom 98 olika branscher. Det kan kännas övermäktigt att navigera igenom dessa, därför finns Mercell. De ger ku…

Läs mer =>

Företagarna Region syds fullsatta Soloföretagardag bjöd deltagarna på en fullmatad heldag. Temat – offentlig upphandling – lockade entusiastiska företagare från hela regionen.

Läs mer =>

Günther Mårder träffar Ida Norström som brinner för att modernisera el-branschen och minska miljöpåverkan i samhället.

Läs mer =>

Bästa sättet att mota välfärdsbrott kopplat till offentlig upphandling är att aldrig ge oseriösa aktörer tillträde till den offentliga marknaden.

Läs mer =>

Företagarnas upphandlingsexpert Magnus Johansson välkomnar att överträdelser av lagstiftningen ska bli mer kostsam för upphandlande myndigheter, men är kritisk till att det går …

Läs mer =>