Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Under 20 år på ledande positioner på börsjätten Nasdaq såg Julia Haglind hur allt fler lagar och regler träffade finanssektorn. Hon lämnade Nasdaq för att utveckla en lösning för att digitalisera hanteringen av styrdokument. Nu är North House redo att släppa verktyget brett.

Läs mer =>

En ny lag har rört om den svenska konsultmarknaden. För en kund som har haft en konsult inne i två år väntar alternativen att ge konsulten anställning, eller betala två månadslöner. Bland konsultbolagen diskuteras just nu vilken typ av konsulter som kommer omfattas av lagen.

Läs mer =>

Mystiska meddelanden i rymden, säkerhetshaverier, och lönestatistik – spännvidden är lika stor som vanligt. Här är årets mest lästa artiklar.

Läs mer =>

Jurister måste komma in tidigare i produktutvecklingen inom AI-området och det blir ännu viktigare när EU:s nya AI-fördordning är klar. ”Många gånger ger sig företag in i projekt som är dödfödda från början eftersom det inte finns något stöd för att hantera data”, säger it-juristen Daniel Westman.

Läs mer =>

Det nya NIS2-direktivet kan likt GDPR ge dryga böter till organisationer som bryter mot de tuffare rapporteringskraven. Tunga experten Patrik Fältström är inte imponerad av det nya rättesnöret: ”Det är bättre att börja med morötter än piskor”.

Läs mer =>

Den tyska dataskyddsmyndigheten DSK menar att molnplattformen Microsoft 365 inte är kompatibel med europeiska dataskyddsregler för användning i de tyska skolorna. Microsoft delar dock inte bedömningen.

Läs mer =>

Lärare stämde meddelandetjänsten för att hennes kursmaterial såldes olovligen i dess kanaler.

Läs mer =>

Allt fler länder världen över inför lagstiftning och regleringar på dataskyddsområdet. Som ett svar på detta går molnjätten AWS ut med vad de kallar ett ”löfte om digital suveränitet” där de utlovar ”den mest avancerade uppsättningen” verktyg för det här ändamålet som finns i molnet. 

Läs mer =>

Sammanlagt har Irlands dataskyddsmyndighet nu givit Facebooks ägare Meta böter på nära en miljard euro.

Läs mer =>

I oktober kom den först helt digitala domen i Sverige och bara några veckor senare lanserades en AI-driven översättningsapp för domar från Högsta domstolen. ”Rättskedjan har nått en hög grad av digitalisering” säger John Lagström, innovationsledare på Domstolsverket.

Läs mer =>