Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Omsättning, sysselsättning, orderingång och lönsamhet: alla pilar pekar brant uppåt i årets mätning av småföretagarnas situation och framtidsutsikter. I Göteborg är resultaten ä…

Läs mer =>

Vårens omgång av Innovationskraft Väst 2022 har avslutats och efter en tuff screeningprocess har vi nu fått fram våra fem finalister. Dessa fem ska pitcha sina idéer framför jur…

Läs mer =>

Två debattpass mellan Göteborgs politiska ledare behandlade brännande frågor om: hur får vi en attraktiv stadskärna med lönsamma verksamheter och nöjda besökare? Vi spelade in d…

Läs mer =>