Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

För att stärka dataskyddet för sina 10 000 anställda avvecklar Trafikverket Googles webbläsare Chrome som standardwebbläsare på myndighetens pc-enheter. Dessutom ställer de in den sekretessfokuserade sökmotorn Duckduckgo som standard i stället för Googles.

Läs mer =>

Ju fler regler som skyddar den personliga integriteten desto mer resurser måste företagen lägga på att inte bryta mot de nya dataskyddslagarna. Inom vissa teknikområden är integritetsfrågorna särskilt brännande och där måste företagen ha koll.

Läs mer =>