Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Budgetpropositionen saknar tillräckliga besked om hur regeringen vill öka elproduktionen, säger Jennie Albinsson.

Läs mer =>

Budgetsatsningarna under rubriken “Sveriges tillväxt ska öka genom strukturreformer” innehåller tyvärr ingenting som kommer att göra något större avtryck på svensk tillväxt.

Läs mer =>

Företagarna välkomnar att regeringen satsar resurser i budgeten på att snabba på tillståndsprocesser, men knäckfrågan är att modernisera hela miljöprövningen.

Läs mer =>

Företagarna ser positivt på incitament som stärker förutsättningarna för fossilfri och förnybar energi samt välkommet att den kompensation som föreslås till närliggande fastighe…

Läs mer =>

Möjligheten för företag i elområde 3 och 4 att ansöka om att få tillbaka pengar för inbetalda flaskhalsintäkter upphör den 25 september.

Läs mer =>

Vart är räntan, inflationen och konjunkturen på väg? Johan Grip, Företagarnas chefsekonom, hjälper dig att hålla koll på höstens viktigaste ekonomitrender.

Läs mer =>

Att trygga elförsörjningen och få ner kostnaderna på lång sikt görs inte bäst genom statliga subventioner, utan genom att ge rätt politiska förutsättningar.

Läs mer =>

Många företag som har rätt till elstöd har ännu inte ansökt.

Läs mer =>

Företagarnas policychef och skattepolitiska expert Patrick Krassén analyserar vad som är att vänta i regeringssamarbetets Tidöavtal 2.0.

Läs mer =>

Företagarnas anser att nivåerna i reduktionsplikten behöver sättas ned, både för klimatet och konkurrenskraften.

Läs mer =>