Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

De flesta cio:er vet att felaktigt hanterade data kan få svåra ekonomiska och juridiska konsekvenser. En strategi för datastyrning – eller data governance som det också kallas – som håller koll på säkerheten och regelefterlevnadem bör därför vara högsta prioritet. Eftersom datastyrningskrav och praxis hela tiden förändras, är det lätt för att hamna i fallgropar.…

Läs mer =>