Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Företagarna välkomnar utredningens förslag men anser att delbetänkandets förslag inte är tillräckliga för att motverka den stora volymen av utförsel av stöldgods från Sverige.

Läs mer =>

Under årets sista Before Work i Mölndal var det fokus på brottsförebyggande åtgärder för företagare. Deltagarna bjöds på både en nulägesbild av polisen och en del konkreta tips …

Läs mer =>

Bankbedrägerier som drabbar företagares bolagskonton borde kunna ersättas av bankerna enligt samma principer som när privata konton länsas.

Läs mer =>

Med pandemin fick digitaliseringen en snabb skjuts framåt. Dessvärre följde inte säkerhetsnivån med i utvecklingen och it-brotten ökade.

Läs mer =>

8 av 10 företagare har blivit utsatta för digitala brott under det senaste året. Samtidigt är företagens tilltro till myndigheternas förmåga att lösa brotten närmast obefintlig,…

Läs mer =>

En stor del av it-brotten mot företag sker i det tysta och anmäls aldrig. Det visar Företagarnas nya rapport Är det it-säkert?

Läs mer =>

Olivia Dahlman från Norrköping har gjort praktik på Företagarnas rikskontor och går nu tillbaka till studierna efter att ha författat Företagarnas senaste rapport.

Läs mer =>

Nynäshamns kommun och Brottsofferjouren startar ett gemensamt projekt för att utveckla stödet till brottsutsatta företagare. Projektet är ett led i att förebygga och bekämpa de …

Läs mer =>

I början av oktober bjöd Företagarna Mölndal in polisen, kommunen och Svenskt Näringsliv till ett första gemensamt möte om brott mot företagare. Mötet var ett startskott för ett…

Läs mer =>

En tryggare vardag för Göteborgs företagare måste bygga på att kommunen står för långsiktighet, struktur och resurser och företagarna med lokalkännedom själva får stå för idéerna.

Läs mer =>