Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Försäkringskassan har gjort klart med sin stora konsultupphandling, som är indelad i de tre olika regionerna Norr, Mitt och Syd. En primär leverantör har utsetts per region.

Läs mer =>

Om du vill förstå dig på containrar, mikrotjänstarkitektur, modern applikationsutveckling och molnäkta datahantering – då måste du förstå dig på Kubernetes.

Läs mer =>

Stordatorerna lever vidare på många företag och det tackar Kyndryl för. Det IBM-avknoppade bolaget har idag en dominerande ställning på den marknaden. ”33 procent av vår omsättning kommer från stordatortjänster”, säger bolagets svenska toppchef Petra Goude.

Läs mer =>

SJ har sig själva att skylla när man fattar affärsbeslut utan att ha it-systemen som stödjer dem, skriver chefredaktör Marcus Jerräng i en kommentar om tågbolagets julhaveri.

Läs mer =>

Det är med ett rekordstarkt år i ryggen som den svenska konsultbranschen nu slängs in i en annan och dystrare verklighet. ”Framtiden talar för it-konsulten, som representant för digitaliseringstrenden, och det är vi som ger bolagen innovation”, säger en trots allt optimistisk Anders Franzén, vd på Xlent.

Läs mer =>

Dagens datacenter måste vara bra på att spara energi, på att ta lite plats och på automatisering. Kravet på effektivitet gäller också personalen. De anställda måste snabbt kunna genomföra förändringar av hårdvara, mjukvara och arkitektur. Därmed uppstår nya roller i administration, ledning och planering. Vi listar nio nya yrkesroller i datacenter och kompetensen rollerna kräver.

Läs mer =>