Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Tillvägagångssättet som Arbetsmiljöverket har haft i detta ärende, samt den korta svarstiden på remissen som motiveras av att Arbetsmiljöverket haft dessa möten och erhållit syn…

Läs mer =>

Samma olyckssituation kan bedömas olika beroende på om den skett på arbetsplatsen eller vid jobb hemifrån.

Läs mer =>

När fackliga organisationer använder oproportionerliga stridsåtgärder mot företag för att tvinga dem att sluta kollektivavtal urholkas avtalsfriheten, skriver Företagarnas arbet…

Läs mer =>

När det inte längre blir möjligt att avtala bort bestämmelser om dygnsvila blir villkoren på arbetsmarknaden mer jämlika, men även på totalen mindre flexibla, säger Företagarnas…

Läs mer =>

Det är bra att det finns ett konkret förslag till ett nytt och permanent regelverk för stöd för korttidsarbete, men förslaget har brister som behöver åtgärdas innan det införs.

Läs mer =>

Företagarnas expert Lise-Lotte Argulander reder ut hur du hanterar lönerevision i en turbulent värld.

Läs mer =>

Det finns helt klart ett rätt och ett fel sätt att säga upp en medarbetare på. Därför är det viktigt att ha koll på lagstiftningen, menar Lise-Lotte Argulander på Företagarna.

Läs mer =>

Företagaren Sebastian Hägg tvingades till slut ta samtalet som han i det längsta försökte undvika.

Läs mer =>

Utredningen Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus, innehåller inga förslag som underlättar arbetsmiljöarbetet i mindre företag. Tvärtom är det dåliga förslag.

Läs mer =>