Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Region Skåne och region Västra Götaland inför just nu vårdinformationssystemet Cerner Millennium. Men införandet har tagit tre gånger så lång tid för att alla inblandade underskattat datalagstiftningen enligt Cerner.

Läs mer =>

Tekniken kan användas för att slå fast om en patient löper risk att dö av hjärtsjukdomar inom de närmsta fem åren.

Läs mer =>

Med hjälp av en ny databas ska sjukdomar som strupcancer och alzheimers kunna upptäckas i ett tidigt skede.

Läs mer =>

Är GDPR ett hinder för moderna verktyg i vården? Det är en diskussion som fått fart på sistone. Men Integritetsskyddsmyndigheten sätter nu ner foten. ”Åsidosätter man GDPR så åsidosätter man mänskliga rättigheter”, säger enhetschefen Linn Sandmark.

Läs mer =>