Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Region Stockholms planer på ett stort vårdinformationssystem lades ner för snart tre år sedan. Men nu pågår en modernisering av regionens it-system och en ny upphandling av ett huvudjournalsystem har inletts.

Läs mer =>

Tidöavtalet slår fast att en ny nationell digital infrastruktur ska införas för svensk hälso- och sjukvård. Den enda chansen att lyckas med det är att bygga ett nationellt sjukvårdsmoln och använda det för en så stor del som möjligt av de tekniklösningar som behövs. Det skriver Isis Amer-Wåhlin och Mats Ericson.

Läs mer =>

Transportera blod, leverera hjärtstartare, hämta prover och ta lägesbilder vid olycksplatser. Det finns många användningsområden för drönare i vården och i Västra Götalandsregionen används och testas flera av dem.

Läs mer =>

Region Skåne och region Västra Götaland inför just nu vårdinformationssystemet Cerner Millennium. Men införandet har tagit tre gånger så lång tid för att alla inblandade underskattat datalagstiftningen enligt Cerner.

Läs mer =>

Tekniken kan användas för att slå fast om en patient löper risk att dö av hjärtsjukdomar inom de närmsta fem åren.

Läs mer =>

Med hjälp av en ny databas ska sjukdomar som strupcancer och alzheimers kunna upptäckas i ett tidigt skede.

Läs mer =>

Är GDPR ett hinder för moderna verktyg i vården? Det är en diskussion som fått fart på sistone. Men Integritetsskyddsmyndigheten sätter nu ner foten. ”Åsidosätter man GDPR så åsidosätter man mänskliga rättigheter”, säger enhetschefen Linn Sandmark.

Läs mer =>