Blogginfo

Nyheter om allt möjligt

Med hjälp av en ny databas ska sjukdomar som strupcancer och alzheimers kunna upptäckas i ett tidigt skede.

Läs mer =>

Är GDPR ett hinder för moderna verktyg i vården? Det är en diskussion som fått fart på sistone. Men Integritetsskyddsmyndigheten sätter nu ner foten. ”Åsidosätter man GDPR så åsidosätter man mänskliga rättigheter”, säger enhetschefen Linn Sandmark.

Läs mer =>